Month: November 2021

Auction stats

In the first three days of this round the auction made a turnover of 553.139,29 ISH. Fortuna managed to squeeze a staggering 250.089,40 ISH (45,2%) from the auction. Caswhijk managed to earn 194.737,31 ISH (35,2%) and Coinville made 108.312,58 ISH…

Leve de koning?

Koning loco_tazz IV is niet meer. Ontslagen wegens inactiviteit in de eerste dagen van deze handelsperiode. Daardoor wist Tresias Aegirsson vanmiddag voor de tweede keer de troon van Capitalia te bestijgen na het winnen van een door hemzelf uitgeschreven wedstrijd.…