Milieuactivisten demonstreren in Cyberi�

Auteur: Leader

De afgelopen week is er door milieu activisten in zowel Cyberi� als Digitali� veelvuldig gedemonstreerd tegen het Cyberische milieubeleid. Aanleiding voor deze demonstraties zijn vooral de grote ontbossing in Cyberi� en de explosieven die gebruikt worden om mijnen in Digitali� te ontginnen.

Die ontbossing is al een groot probleem, maar het onophoudelijke geluid van explosies op het voorheen rustige Digitali� vinden wij nog vele malen erger, aldus een woordvoerder van milieubeweging Groene Vrede. Door de explosies worden enkele zeldzame Digitalische vogelsoorten, zoals de digimees en de digimus weggejaagd, vervolgt hij zijn verhaal.

In Cyberi� heerst het probleem van de explosies niet, maar daar is de grote mate van ontbossing weer een probleem waar de milieuactivisten over struikelen. Gelukkig zijn er buiten de steden om nog vrij veel bossen, dus de bomen zullen gelukkig niet snel verdwijnen uit Cyberi�. Dat beseft onze milieuorganisatie ook wel, zegt de woordvoerder, maar door de huidige hoge mate van ontbossing zullen we binnenkort geen boom meer zien in de steden.

De Cyberische ondernemers lijkt het allemaal niet zo veel uit te maken of het nou goed gaat met het milieu of niet. Zij zullen meestal kiezen voor de productie en niet voor het milieu. De leden van de milieuorganisatie zijn er in ieder geval nog wel blij mee dat de burgemeesters van de diverse steden parken aanplanten, zodat er in ieder geval nog wel een beetje groen te bekennen is in de steden.

Criminelen richten zich op aanslagen

Door: Leader

De laatste tijd zien we in Cyberi� steeds vaker aanslagen in de vorm van beschietingen of het neer knuppelen van een persoon. Vooral enkele bekende Cyberi�rs, zoals grote handelaren en bestuurders, lijken steeds vaker het slachtoffer te worden van aanslagen.

In het verleden richtte crimineel Cyberi� zich vooral op het plegen van diefstallen in winkels, maar nu winkels steeds vaker voorzien zijn van een geavanceerd alarmsysteem en de kans om opgepakt te worden toeneemt, lijkt het niet meer rendabel om winkeldiefstallen te plegen. In plaats van de winkeldiefstallen richten de criminelen zich nu vooral op het plegen van aanslagen op concurrenten.

Het zal geen nieuws meer zijn dat de Cyberi�rs stevig balen van de aanslagen, zoals onder andere bleek uit het vertrek van BollieBeckham, oud-burgemeester van El Peso, maar het is moeilijk om te voorspellen waar en wanneer aanslagen gepleegd zullen worden, waardoor ze moeilijk te voorkomen zijn.

Uit de bevolking is in ieder geval het idee gekomen om Cyberische bestuurders, zoals burgemeesters en de president, te voorzien van bodyguards. Op het moment dat een van de Cyberische bestuurders namelijk neergeschoten zou worden, komt natuurlijk meteen een deel van Cyberi� zonder bestuur te staan. Dit zou meteen de werkgelegenheid ten goede komen, doordat mensen opgeleid kunnen worden tot bodyguard en die baan kunnen krijgen. Het toewijzen van bodyguards is natuurlijk niet iets dat men in het goede politieke klimaat van Cyberi� graag zou willen, maar het lijkt er op dat het doel de middelen heiligt.

Een redelijk nieuwe verschijning in Cyberi� zijn de zogenaamde hitmans. In veel gevallen gaat het hier om mensen die onder een schuilnaam aanslagen plegen. Aangezien er steeds meer van deze hitmans kwamen, heeft te overheid besloten maatregelen te nemen. De overheid zal namelijk alles in het werk stellen om de echte naam van deze hitmans te achterhalen en zal ze ook onder deze echte naam op een passende manier bestraffen.

Parken of geen parken: dat is de vraag

Door: toxox

In diverse gemeentehuizen is een discussie ontstaan over de vraag of er nu wel of niet ge�nvesteerd moet gaan worden in parken. Zoals bekend heeft de overheid besloten sanctionerend te gaan optreden tegen de ernstigst vervuilende gemeente. In de gemeente met het laagste aantal parken per inwoner zal een extra belasting van 100 ISH per inwoner worden geheven. Parken zijn echter ook heel duur en geld dat aan parken wordt uitgegeven kan niet worden besteed aan andere zaken zoals het geven van subsidies en het werven van importeurs. Uiteindelijk konden de bewoners dus wel eens liever de boete betalen en een extra subsidie ontvangen. Temeer daar die subsidie eerder kan worden uitbetaald dan dat de boete zal worden geheven en het geld dus ge�nvesteerd kan worden zodat nog extra kan worden verdiend. Meespeelt vooral ook dat investeren in parken geen garantie is dat de boete niet hoeft te worden betaald. Als de andere gemeenten net iets meer investeren wordt men uiteindelijk steeds meer gepakt. Aan de andere kant bestaat natuurlijk het risico dat als men helemaal niet investeert een buurgemeente de boete wel heel goedkoop kan ontlopen. Aanleg van een enkel park is dan immers als voldoende. Wie de geringe winstmarges in de huidige economie kent kan waarschijnlijk al voorspellen wat er zal gaan gebeuren. Burgemeesters zullen geleidelijk parken gaan bouwen om net niet op de laatste plaats te staan. Als je daar eenmaal aan begonnen bent is er ook geen goede reden meer om op te houden. Met een of enkele parken extra kan de boete dan misschien worden ontlopen. Het blijft dus aantrekkelijk om bij te investeren zelfs als totaal al veel meer dan de eventuele kosten van de boete is betaald. Een typisch voorbeeld van een prisoners dilemma. Immers als alle burgemeesters investeren kost het voor alle gemeenten waarschijnlijk meer geld dan het opbrengt. Het meest effectief zou nog zijn als de grotere gemeenten elk ��n park bouwen en vervolgens met zijn allen de kleinste zouden compenseren voor de te betalen boete. Of de onderlinge samenwerking zo goed zal zijn? Het valt nog te bezien. Dergelijk prisoners dilemmas vragen immers om een enorm onderling vertrouwen om tot de beste oplossing te kunnen komen.

Ingezonden artikelen

Grote Braafheid

Door: Michiel Hutman

Het is woensdagavond, de officersclub stroomt vol met officers, die allemaal hun eigen verhaal hebben. Tegenwoordig hebben ze weinig te zeggen. De criminaliteit daalt hevig met het gevolg dat de officers de hele dag galgje zitten te doen. Er is zelfs al een speciale club opgericht: Spelletjes doen. En dit allemaal door de netheid van de Cyberische burger. In de meeste clubs wordt streng aan het spam- en scheldverbod gehouden, winkels hebben normale namen en zijn omringt door beveiligingscameras. Met andere woorden: deze verschillende factoren maken het leven als officier echt saai.

Rectificatie

Door: RedDevil85

Met deze rectificatie wil ik Dhr Volder van elke blaam zuiveren die mogelijk is ontstaan door het verdedigen van de rechtszaak welke hem als symbool voor het Parlement, beschuldigde van het schenden van de mensenrechten. Hier volgt het offici�le statement:

Na overleg met Dhr Volder zijn we beiden tot de conclusie gekomen dat het in zijn verordening nooit de bedoeling is geweest om een individuele censuur op te stellen tegenover de club van Mevr. Milou. De weledele heer Volder heeft mij ook toegezegd de verordening op een of andere manier uit te breiden waardoor individuele censuur absoluut uitgesloten kan worden. Ik ben Dhr Volder zeer dankbaar hiervoor en heb daarom besloten alle aanklachten in een hoger beroep tegen hem te laten vervallen.

Leave a Reply