SPAM , terug in het Parlement

Auteur: SPAM

Na een ronde van afwezigheid in het Parlement hebben de SPAM leden, onder leiding van TheBlueClan een degelijk beleid op poten gezet. Tijdens de vorige verkiezingen werden de ideeën van SPAM beloond met 3 zetels in het Parlement, waarvan twee ministerposten! br>
Niet iedereen kon de aanpak van SPAM waarderen. Met name enkele samenspannende parlementsleden zagen de kartelvorming binnen de politiek in gevaar komen en daarmee hun eigen macht slinken. Deze parlementariërs voelden zich dermate bedreigd, dat ze geheel ongefundeerd onze MvV aan de kant hebben gezet, slechts omdat hij de eerste minister was die zich volledig aan het wetboek wilde houden. SPAM hoopt dit soort praktijken voortaan te kunnen voorkomen.

SPAM hoopt de komende ronde dit beleid verder door te kunnen voeren en belooft de kiezers de volgende punten:
-SPAM zal zich inspannen om het overheidsorgaan verder te professionaliseren door middel van een duaal regeersysteem en meetbare maatstaven voor alle ministeries.
-SPAM zal het sociale imago van Cyberië waarborgen.

-SPAM zal voorstander blijven van een strikt veiligheidsbeleid.

-SPAM zal het kiezersvertrouwen niet beschamen en zijn hoofdpunten waarmaken.

http://spam.miniconomy.nl/

Leave a Reply