De plotse verdwijning van Bahthoevedorp en Gold Coast: De zoektocht naar de waarheid

Auteur: Witteheks

Als deze verslaggever zich na de vulkaan uitbarsting naar mijn woonplaats in Kronenburg begeeft, stapte hij altijd uit de boot in Bahthoevedorp, alwaar ik mij vergaapte aan de gouden bergen, glinsterend in de zon van de vroege ronde. Deze keer echter stopte de boot in het bosrijke Zwollar, geen onprettig uitzicht, maar niet wat ik verwachtte.

Een foldertje dat ik in mijn handen gedrukt kreeg verklaarde een hoop, het foldertje leerde mij dat Bahthoevedorp, maar ook het buitenlandse Gold Coast slachtoffer waren geworden van rivierslib, verder stond er nog een vage reden waarom de grondstof samenstelling van steden anders waren.
Ik las echter niet meer verder, ik herinnerde mij de Bahthoevedorpse dijk: hoog, sterk, perfect onderhouden. En bovendien, als ik het goed gezien had toen ik er lang voer, was hij nog steeds aanwezig. Ik dacht er het mijne van en besloot op onderzoek te gaan.

Mijn onderzoek bracht mij al eerste bij een prominente ex Bahthoevedorper die anoniem wil blijven, hij was tot afgelopen ronde een van de verantwoordelijken voor de dijk. Ik vroeg hem of het mogelijk was dat er rivierslib langs de dijk heen of onder de dijk door is gekomen. “Onmogelijk!” vertelde hij me, “De dijk van Bahthoevedorp was van top kwaliteit en werd vlak voor het eind van elke ronde intensief gecontroleerd op zwakke plekken. Het ding kan een kern explosie doorstaan.” aldus de ex Bahthoevedorper.

Dit gesprek deed me besluiten het gebied persoonlijk te gaan onderzoeken, en te voet vertrok ik die zelfde avond nog vanuit Eurodam naar de plek waar ooit Bathoevedorp was. De reis over het vulkanische as was een barre tocht, maar even na middernacht kwam ik volgens mijn GPS in de buurt. Ik was al lopend nog op het scherm aan het kijken wat de afstand ongeveer zou zijn toen ik tegen een hoog hek aan botste. Daar achter stond nog een hek met bordjes waarop vermeld stond dat het onder hoogspanning stond. Paaltjes met bordjes tussen de twee hekken wezen mij erop dat ik het omheinde gebied een klasse x federaal gebied was en dat het betreden ervan daarom zou worden gezien als hoogverraad en spionage. Ik besloot door het normale hek heen een monster te nemen van de grond aldaar, voor onderzoek. Toen ik het monster had genomen en ik mijn rugzak weer op mijn rug had gehangen, hoorde ik plotseling sirenes en blaffende honden, ook zag ik in de verte zaklantaarns flitsen. Hoewel ik me officieel niet op federaal verboden gebied bevond, besloot ik het toch op een lopen te zetten. Ik had namelijk niet het idee dat de federale agenten de wet nodig hadden om mij voor goed te laten verdwijnen.

Als deze gebeurtenissen mij al niet genoeg geschokt hadden, deed de uitslag van mijn grondmonster dat wel. Het monster bevatte geen rivierslib, de grond bevatte resten van verzwaard uranium. Met dit feit nam ik contact op met een collega, die een soort gelijk onderzoek bleek te hebben gedaan in het gebied waar zich ooit Gold Coast bevond. Hij had een soort gelijk verslag, de uitslag echter was anders, de grond bevatte tevens verzwaard uranium, maar in veel mindere mate dan voormalig Bahthoevedorp.

Dat stelde me voor een raadsel. Antwoorden vond ik in een niet publiekelijk toegankelijk onderzoekslab in Eurodam, gelegen onder de grond. Dit lab is bestand tegen de vulkaanuitbarsting en onderzoekers konden zo verschillende meet apparatuur achter laten, waaronder geigertellers en seismologische meetapparatuur. Zij hadden de uitslagen van de bodem verwacht. Professor Simon Cornelis Hepje legt uit: “De bodemmonster onderbouwd de uitslagen van gegevens die we tussen de rondes door hebben laten verzamelen door de meetapparatuur aan te laten staan. Die gegevens lieten zien dat de geigertellers waren uitgeslagen. Tevens liet de seismologische meetapparatuur zien dat er 1 grote klap is geweest, die totaal anders is dan de gebruikelijke vulkaan activiteit. Deze gegevens in combinatie met de uitslagen van de bodemmonster en het verhaal dat je me vertelde, wijzen op een kernproef door de Federals. De proef moet uitgevoerd zijn waar Bahthoevedorp toen was, en moet die stad hebben vernietigd, waarschijnlijk onbedoeld. De klap heeft de grondstof samenstelling in de gehele federatie drastisch veranderd.” Aldus Professor Hepje. Dat verklaart dus de verdwijning van Bahthoevedorp en de grondstof wijziging. Maar hoe zit het dan met Gold Coast? Historicus Gerard Oud, denkt het te weten: Tunnels, er zijn historische geruchten dat er tunnels bestonden onder de rivier. Door deze tunnels bestonden al voordat Bahthoevedorp en het Gold Coast er waren. Het is mogelijk dat de explosie via de tunnels Gold Coast heeft getroffen en ook vernietigd heeft.

Wat er werkelijk gebeurd is kunnen we alleen maar gissen, feit is dat de Federals, de waarheid voor ons verbergen. En Bahthoevedorp en Gold Coast zouden voorlopig behoren tot het verleden.