“Er wordt niks op de Newsfeed gepost”

De laatste tijd is het steeds meer een klacht van de burger. Er staat te weinig nieuws op de Newsfeed.
En zoals het hoort worden de zwarte pieten weer verdeeld onder de mensen die ze ‘behoren’ te krijgen. Nu dus de mensen met een editordiploma.

Nu is de vraag of deze klacht ook terecht is? Subjectief gezien zijn de klachten terecht. Anders waren ze nooit ingediend. Alleen is er wel genoeg nieuws wat op de Newsfeed behoort te komen ?

Die vraag kan ik niet beantwoorden alleen. Ik roep daarom de TMC en de burgers op om in de club ‘The Miniconomist’ een topic aan te maken voor een discussie wat er nou wel en niet op de Newsfeed behoort te verschijnen.