Criminelen, de slimste handelaren?

Auteur: bonanza

Criminaliteit, het is een onderwerp dat de gemoederen beslist hoog doet oplaaien. Ofwel ben je een groot voorstander, ben je crimineel en woon je hoogst waarschijnlijk in Digitalië. Ofwel ben je een tegenstander en woon je hoogst waarschijnlijk in Cyberië of Virtua. Veel verschillende meningen, veel discussie, maar wat zeggen de cijfers?

The Miniconomist kon beslag leggen op een lijst met een overzicht van alle gepleegde criminele feiten in de Federatie, die een ambtenaar van het Federale Politie Instituut had laten liggen in de bar ‘Het Beugeltje’. Om problemen met het CBI te vermijden kan de volledige lijst jammer genoeg niet in zijn geheel gepubliceerd worden, ter bescherming van zowel daders als slachtoffers. We durven het echter wel te wagen om in meer algemene termen enkele opvallende tendensen te schetsen. Het interessante aan deze lijst is dat de gegevens dateren van net voordat er intensieve internationale contacten gelegd konden worden wegens het ontbreken van havens in sommige landen (woensdag 25 december, middaguur). Daardoor weerspiegelt de onderstaande analyse het inherente criminaliteitsgehalte van elk land afzonderlijk. Deze criminele feiten werden in de meeste gevallen niet gepleegd door buitenlanders, maar door de eigen burgers.

Bommen op je huis

Reeds 12 bommen werden er geplaatst op kavels, waarvan slechts de helft succesvol. 9 Bommen zijn van Digitaliaanse makelij en tot hiertoe explodeerden er slechts 4. Deze hebben beperkte materiële schade aangericht, maar slaagden er wel in om 9 personen te verwonden die zich in de nabijheid van de explosie bevonden. Digitalië slaagt er dus in om 66% van de bommen correct te plaatsen. De 3 overige bommen werden geplaatst in Cyberië door een Cyberiër, maar tot hiertoe nog geen enkele keer succesvol. Dat heeft de Cyberische dader(s) 1.500 ISH gekost aan de Cyberische schatkist. De Digitaliaanse schatkist heeft 600 ISH kunnen verdienen aan de mislukte bommenpogingen.

Klop van een plank

Slechts 3 keer werd een plank gebruikt om een andere burger neer te slaan. Telkens waren zowel de dader als het slachtoffer Digitalianen. Telkens was de slag succesvol en een dader kon slechts 1 keer door de Digitaliaanse politie worden opgepakt.

Houd de dief!

In totaal werden er de eerste 4 dagen van de ronde 155 beroofpogingen gewaagd op personen (dus geen winkeldiefstallen). Daarbij werd iets meer dan 13.000 ISH buitgemaakt, terwijl de daders een kleine 18.000 ISH aan boetes hadden te betalen. Mogelijk konden de daders slecht inschatten wie ze moesten beroven, want het aantal succesvolle berovingen ligt met 57% wel boven het gemiddelde. In 43% van de gevallen wist de politie de dader dus bij de kraag te grijpen. Het zal niemand verbazen dat het gros van de berovingen in Digitalië plaatsvond, hoewel ook Virtua af te rekenen kreeg met een aanzienlijk aantal zogenaamde ‘pickpockets’. In Cyberië was tot op heden slechts 33% van de berovingen succesvol (er waren tot op het moment van publiceren van de lijst slechts 3 pogingen), terwijl dat percentage in Virtua en Digitalië op 57% ligt. In Ibisha hebben nog geen berovingen plaatsgevonden.

Handen omhoog!

We zijn aanbeland bij het meest favoriete onderdeel van onze Digitaliaanse medebewoners van de Federatie: schieten met een wapen. Er werd reeds 169 keer een wapen gericht op een andere inwoner van de Federatie. Slechts in 5% van de gevallen kwam het slachtoffer er zonder enige ziekenhuiskosten vanaf. De schutters in de Federatie kunnen dus best goed mikken. Bovendien komen ze er meestal ook nog mee weg, want de politie slaagt er slechts in 35% van de schietincidenten in om de daders op te sluiten. Dat resulteert dan ook in een positieve kosten/baten-balans in het voordeel van de criminelen. Ze slaagden er op 4 dagen tijd in om meer dan 81.000 ISH aan schade te veroorzaken bij hun slachtoffers, terwijl ze maar 11.000 ISH aan boetes betaalden.

Toch zijn er erg grote verschillen per land. Zo is er nog geen enkel schot gelost op Virtuaanse bodem, terwijl zowel Cyberië als Ibisha elk iets meer dan 20 schietincidenten te verwerken kregen. In het geval van Cyberië ging het om Cyberische schutters, in het geval van Ibisha voornamelijk om Digitaliaanse sluipschutters. Toch opvallend aangezien een pistool in Cyberië een illegaal product is en in Ibisha niet.

Bovendien is ook de pakkans erg verschillend. Voor Virtua zijn er nog geen gegevens beschikbaar, maar in Digitalië heeft een crimineel 26% kans om opgepakt te worden, in Cyberië 32% en in Ibisha maar liefst 77%! Het zou interessant zijn om te onderzoeken of de hogere pakkans voornamelijk aan de skills van de criminelen ligt of dat de Ibishaanse officers gewoon veel actiever criminelen opvolgen. Cyberië zou misschien eens een Parlementaire uitstap moeten maken naar Ibisha en Virtua om hun geheim tegen criminaliteit te ontdekken.

Geef me de inhoud van de kassa!

Op het moment van publicatie van de lijst werden er maar liefst 167 winkeldiefstallen genoteerd (of bijna 42 per dag). Hiervan waren er zo’n 92 succesvol (ofwel 55%), waarbij die dief met een lading producten naar buiten kon lopen. Voornamelijk Digitaliaanse winkels waren het slachtoffer van een overval (80%), gevolgd door Cyberische winkels (10%), Virtuaanse winkels (8%) en tot slot Ibishaanse winkels (2%). Wat betreft beveiliging komen de landen in exact dezelfde volgorde terug. De slaagkans van een overval is het grootste in Digitalië (65% van de overvallen lukt), gevolgd door Cyberië (56%), Virtua (45%) en Ibisha (33%).

Het Federale Politie Instituut maakte ook een berekening van de geraamde schade voor de economie en de boetes die de dieven betaald hebben. Het totale boetebedrag bedraagt 24.700 ISH, terwijl de waarde van de gestolen producten bijna het driedubbele bedraagt, ongeveer 68.000 ISH. De aantrekkelijkste producten voor dieven blijken voorspelbaar alle elektronicaproducten, scheppen en zagen, maar ook plastic, schroevendraaiers, pompen en motoren te zijn. De grootste winsten worden behaald met chips, die bijzonder gemakkelijk onder een trui blijken te verdwijnen. De gemiddelde gestolen waarde in Digitalië ligt opvallend lager dan in andere landen; 650 ISH in plaats van 950 ISH. Verklarende factor is ongetwijfeld de lagere pakkans, die ook minder waardevolle producten interessant maakt om te stelen.

Het zou voor alle handelaren toch duidelijk moeten zijn dat het zeer interessant is om beveiliging te installeren in hun winkel. Met de gemiddelde waarde van een diefstal tussen de 650 en de 950 ISH, kan een volledige beveiligingsset (camera en alarm) aangekocht worden.

Conclusie

De criminelen in de Federatie boeren dus betrekkelijk goed de eerste dagen van de handelsperiode. Ze betaalden de nationale overheden in totaal zo’n 56.000 ISH aan boetes, maar recupereerden wel een deftige 80.000 ISH via berovingen en diefstallen. De gemiddelde crimineel die zich toelegt op winkeldiefstal is er het beste aan toe en kan zijn boetebedrag bijna 3 keer terugverdienen door het verkopen van de gestolen producten. Rovers raken net niet uit de kosten en schieten is altijd een verlieslatende zaak, al is de schade voor slachtoffers meer dan 7 keer hoger dan het boetebedrag.

De vraag is of dit criminele feestje zich ook de rest van de handelsperiode kan doorzetten. Immers zouden er steeds meer mensen voldoende geld moeten hebben om beveiliging aan te schaffen, zodat de voornaamste inkomstenbron van criminelen steeds moeilijker aan te boren wordt. Bovendien kunnen er ook vragen gesteld worden over de grote verschillen in pakkans tussen de landen. Zijn de officers in sommige landen gewoon beter georganiseerd?

Criminelen, het blijft een volkje apart. In het ene land verheerlijkt, in het andere worden ze verafschuwd. Echter, als ze niet al te veel schieten en de andere handelaren zich onvoldoende beveiligen, kiezen ze wel voor het meest lucratieve beroep in de Federatie!