Voorafje

Ken je ze: van die weken waarin alles mis lijkt te gaan, alles en iedereen je tegenwerkt, en de dagen overgoten worden door negatieve saus. Dit was voor mij zo’n week.

In de International Court ben ik een zaak begonnen tegen de burgemeester van Ibisha: Tranqer. Tranqer en ik hebben best een prima geschiedenis samen, en we hebben over en weer veel voor elkaar betekend, maar de manier waarop hij op dit moment zijn burgemeesterschap inkleedt, gaat buiten alle perken. Hij heeft medehandelaar A. Banderas uitgeroepen tot staatsvijand van Ibisha, en alle inwoners opgeroepen om gewelddadige acties tegen hem uit te voeren. Dat was overigens met succes, want A. Banderas is na nog geen week failliet verklaard.

In die faillissementsverklaring had hij zelf overigens een dikke vinger in de pap: met diverse bommen en schoten heeft hij A. Banderas behoorlijke schade weten te berokkenen. Daarover was hij in zowel de nationale club van Ibisha als op de newsfeed van Ibisha erg duidelijk:

State enemy A. Banderas has bought all the tree lots in jealousy of what we’ve reached. As mayor I took my responsibility and started to bomb him first. After that I hired a hitman for 8000 Ish. Moreover I’d just finished with 5 bombs on his head in Roebelarendsveen, which makes him in a cash of -2000 Ish. To do: very on please keep importing GP to sell to roktav; If you want to shoot or bomb, please do. But he is still not dead, so tomorrow we’ll keep hunting on him to get the tree lots freed!

This asocial behaviour has multiple consequences:
– lot state got below 90 as we couldn’t export trees
– Trade has been slowing down, even the fact that I could finish my 100sq levels
– Mukyrlax is out of wood, so maybe we’ll have problems tomorrow

To do?
We’ll continue hunting A. Banderas to liberate the tree lots. After that we raise the lotstate again with lots of park exports!

To sum up:
1. Keep on trading, investing & exporting
2. Help the community with importing resources. Get abroad to dig recources to keep the economy going
3. once we can get the resources from abroad, keep on investing the money in shops and towers.
4. we need the treelots, so 1 person has to quit the community…

Tranqer vergoelijkt deze actie door te stellen dat A. Banderas schade berokkende aan de handel van Ibisha. Op het eerste oog lijkt het echter voornamelijk een kwestie van het berokkenen van schade aan de handelspositie van Tranqer zelf. Hoe het ook moge zijn, een burgemeester is in de eerste plaats burgemeester, en pas op de tweede plaats handelaar. En als burgemeester word je geacht om een prettig leef- en handelsklimaat veilig te stellen voor al je inwoners: óók je concurrenten.

Het moge duidelijk zijn dat Tranqer hier niet als burgemeester optreedt, maar als handelaar. Door op een dergelijke schandelijke manier een andere inwoner van Ibisha als staatsvijand weg te zetten, heeft hij zijn ambt dermate beschadigd dat ik het IC heb verzocht Tranqer uit zijn ambt te zetten.

Net zo kwalijk is overigens het feit dat Federal Government hier niet lijkt op te treden. Normaal gesproken staan zij in voor de veiligheid en het spelplezier van alle inwoners, en zorgen zij ervoor dat burgemeesters hun boekje niet te buiten gaan. Hier lijkt het echter alsof Federal Government blind is voor de problematiek in Ibisha. Waarom wordt er hier niet opgetreden?!