Aanpassingen in het wetboek

Tijdens deze ronde zijn er aardig wat wijzigingen gedaan in het wetboek van Guilderland en, afhankelijk van de tijd van publiceren van dit artikel, liggen er ook nog een aantal voorstellen klaar voor stemming.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet:

<b>Criminaliteit</b>
Een criminele status is nog steeds een straf volgens het Internationale Wetboek, hoofdstuk 3, paragraaf 1f. Daarom mogen criminals geen onderdeel meer uitmaken van de Regering van Guilderland. President, Ministers en Burgemeester mogen dus geen Criminal zijn. Hetzelfde gaat weer voor Officers gelden.

Het boetesysteem is op de schop gegaan. Hierdoor is het mogelijk om een boete te ontvangen door het automatische systeem, maar ook door een officer. Een officer kan hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van de getuigenverklaringen.

Daarnaast is er onderscheid gemaakt tussen aanvallen op een persoon en andere criminele activiteiten. (Pogingen tot) Het plaatsen van bommen, winkeldiefstal of een bankoverval zijn niet meer gekoppeld aan het wel of niet zijn van criminal. 

<b>Burgerparticipatie</b>
Voor inwoners van Guilderland wordt het mogelijk mee te beslissen als het gaat om langdurige Internationale Akkoorden. Zo’n akkoord kan enkel nog ondertekend worden als inwoners zich hebben kunnen uitspreken over de kwestie én een meerheid akkoord is.

<b>Wetswijzigingen</b>
In de toekomst is het niet meer mogelijk een wet zomaar te wijzigen. Stemmingen voor wetswijzigingen hebben wat meer regels gekregen en ook bij een incomplete Regering is het niet meer mogelijk wetswijzigingen door te voeren. Daarnaast zijn een aantal artikelen uitgesloten van wijzigen via aanvullende wetgeving.