Rechters in staking

Auteur: toxox

Aan een korte vreedzame periode lijkt vandaag een abrupt einde te zijn gekomen. De rechters van de Openbare Rechtbank gingen massaal in staking, omdat zij nog geen loon hebben ontvangen. De rechters zouden betaald behoren te worden door het Ministerie van Justitie, maar het is niet helemaal duidelijk of de ambtenaren van dat ministerie gewoon hun taken verslonsd hebben of dat de overheid nog geen geld heeft overgemaakt naar het ministerie.

Hoe het ook zij, de rechters staken en recht wordt er niet gesproken. Daarmee lijkt een einde te komen aan een rustige periode waarin misdaad niet al te veel meer voorkwam. Het optreden van de rechtbank tegen wetsovertredingen was zo effectief dat sommige inwoners zich beklaagden, omdat het sociale leven daardoor saai begon te worden.

Een mening die overigens niet werd gedeeld door een groot aantal parlementari�rs. Die werden namelijk veelvuldig het slachtoffer van agressief gedrag, ondanks toegenomen bescherming door de Officers.

Leave a Reply