Marktonderzoek

Auteur: Maximum Power

Ik, trots inwoner van Zwollar ben op het idee gekomen enkele marktonderzoeken te houden onder de inwoners van Cyberië en Digitalië, om naar voren te brengen hoe de stand van zaken is in onze bergstaat en wat er verbeterd kan worden. Het eerste marktonderzoek gaat over de steden in Cyberië. In een vijftal vragen kunt u bepalen welke stad u de beste of slechtste van onze land vindt. Dit is nuttige informatie, want hier kunnen de burgemeesters van deze steden iets mee doen. Als bijvoorbeeld blijkt dat niemand zich meer veilig voelt in Eurodam, dan kan de burgemeester van Eurodam daaruit concluderen dat er meer Officiers nodig zijn. Ook is het nuttige informatie voor de rest van de spelers: zo kan bijvoorbeeld naar voren komen dat YenVille de veiligste stad is en dan kunnen bewoners van andere steden die veel last hebben van criminaliteit daarheen verhuizen. Het marktonderzoek zal sluiten op donderdagavond a.s. rond een uur of tien s avonds. Dus zorg dat je op tijd bent. De uitslagen zullen in de eerst volgende editie van de krant door mij bekend gemaakt worden. De website waarop u het onderzoek kunt invullen is te vinden onder het adres http://marktonderzoek.miniconomy.nl

Leave a Reply