Minister van Veiligheid beëindigt gedoogbeleid El Peso

Auteur: Overheid

In een ingezonden artikel aan The Miniconomist heeft de nieuwe Minister van Veiligheid, MoleM, korte metten gemaakt met het gedoogbeleid in El Peso ten aanzien van de handel in illegale goederen. Dit beleid werd sinds de oprichting van de stad gevoerd op enkele plichtstrouwe Officers na. In de politiek werd er echter nauwelijks over gediscussieerd. Daar is nu verandering in gekomen.

MoleM verklaarde: Als de nieuwe Minister van Veiligheid is het mijn taak om op te treden tegen de criminaliteit binnen Cyberië. Dit kan op vele manieren gebeuren. De maatregel die het volk het meeste zal waarnemen is het blauw op straat en de communicatie in de Politiebureaus. Echter, een Officer richt zich altijd op het gebeuren in een stad en zal altijd reactief te werk moeten gaan. Om de officer`s een steuntje in de rug te bieden hef ik dan ook per dinsdagavond 26 oktober 23:00 uur het gedoogbeleid binnen El Peso met betrekking tot het handelen in illegale producten op…

…Verder is het als Minister van Veiligheid voor mij volstrekt ontoelaatbaar dat openbare handel in illegale producten is toegestaan binnen Cyberië. Voordelen van dit besluit zijn een dalende criminaliteit in geheel het land en het correct nastreven van Artikel 2 van het Wetboek van Cyberië.

Naar verwachting zal het besluit van de Minister op veel kritiek stuiten in El Peso, dat al maandenlang aansluiting probeert te vinden bij de befaamde onderwereld van Digitalië.

Leave a Reply