Economisch geweld

Auteur: Redactie

In de Cyberische samenleving draait niet alles om geld. Politieke macht, vriendschap, haat en eergevoelens maken een minstens zo groot deel uit van het dagelijkse leven in de bergstaat, als de I-Shells waar het zovelen om te doen lijkt. Dat deze ‘zachte’ kanten van de kapitalistische maatschappij ook allemaal een nare invloed op mensen kunnen hebben bleek in de afgelopen weken wel, waarin geweld de boventoon voerde.

Een overzicht van vier weken Cyberië (en Digitalië).

Het eerste geweldsincident deed zich voor vier dagen na de start van een nieuwe handelsperiode, toen de voorzitter van de roemruchte Veteranen Raad, Webb_cam, knock-out werd afgevoerd naar Nederland. Het welbespraakte raadslid, tevens eigenaar van een school, was meerdere malen beschoten door kleinez, die geweigerd was in de school van de Bahthoevedorper. De Overheid reageerde snel door Graeck aan te stellen als nieuwe voorzitter, hetgeen tot verbolgenheid leidde bij de woeste kleinez, die werd afgezet als burgemeester van Monapoli.

Ook in het Parlement kenmerkten de eerste dagen zich traditioneel als gewelddadig, hoewel dit in de vorm van een motie van wantrouwen tegen President Remco Bogaard niet tot slachtoffers leidde. Ook Minister Michiel Hutman van Onderwijs kon stand houden tegen de kritiek, maar zou later alsnog tot aftreden worden gedwongen.

Aan het einde van de eerste week leek iedereen zich weer bezig te houden met het opbouwen van de Cyberische economie, en zorgde een gematigd groeiende economie zoor de nodige rust in de bergstaat. In politiek opzicht werden de revolutionaire belastingplannen van pionier zofona goed ontvangen: in het pitoreske YenVille werd enthousiast gereageerd op het hoogste relatieve budget. Ondertussen kostte verbaal geweld de bekende Cyberiër Vinny zijn verblijfsvergunning.

De tweede week was zo nodig nog rustiger, en dus ging alle aandacht uit naar de veiling van licenties om bomen te planten. In grote delen van Cyberië waren nauwelijks nog bosrijke kavels te vinden door een ongekende bouwdrift van parken bij burgemeesters. Diverse welgestelde ondernemers boden grif voor de vijf licenties, die uiteindelijk allemaal voor ronde de 2.000 ISH verkocht werden door de Overheid. De meeste licentiehouders wisten dit bedrag echter dubbel en dwars terug te verdienen.

Een vooruitziende bleek ook Minister van Veiligheid thijs-goedegebure te hebben. De Minister kondigde op 24 februari al aan dat onbekende groeperingen bomaanslagen wilden plegen. Die verwachting kwam enkele dagen later uit: ruim 20 bommen leidde tot letsel bij meer dan 100 Cyberiërs. Diverse personen en organisaties eisten de aanslagen op, maar alle peilen wezen uiteindelijk op Digitaliaan Yourzo Savatoro, die financieel gesteund werd door de Tripolitaanse burgemeester Leonardo Savatoro en zijn bommen inkocht bij gelaarsdekat, die onder zijn alter-ego gelaarsdekat1 de slachtoffers financieel ondersteunde. Het CBI verdacht de SuperCoI van belangenverstrengeling, maar liet de politicus gaan wegens gebrek aan bewijs.

In YenVille vond een politieagent het nodig om op een willekeurige burger te schieten, terwijl in het Parlement verordeningen werden uitgeschreven voor het legaal neer kunnen schieten van Digitaliaanse strijders. Juist toen de term ‘oorlog’ voor het eerst werd gebezigd, leek de rust terug te keren in de bergstaat en konden de oververhitte politici zich weer richten op de verkiezingen.

Hoe betrekkelijk de spanningen waren bleek in het afgelopen weekend, waarbij op een gezamenlijk uitje van diverse prominente Cyberiërs en Digitalianen de drank rijkelijk vloeide en politieke vijanden zich verenigden in de kroeg. En dus resteert er slechts economisch geweld: een nieuw omzetrecord!

Leave a Reply