Koersmanipulatie geconstateerd

Auteur: bytertje

Ook in deze handelsperiode is er weer koersmanipulatie geconstateerd. De manipulatie van de koersen werd geconstateerd door een alerte burger welke direct melding maakte bij de Overheid. De burger constateerde deze manipulatie na het bestuderen van zijn verkoopstatistieken en het vergelijken hiermee met het verloop van de aandelenkoersen. Na enige dagen werd de niet nader te noemen Eurodamse verdachte in de gaten gehouden. Zijn aankopen omvatten een constante financiële vergoeding van ongeveer 250 ISH. Na de melding heeft de Overheid verder onderzoek verricht. Hieruit bleek dat de handelaar deze "truc" in meerdere steden heeft uitgehaald. Geruchten gaan de ronde dat de handelaar een schikkingsvoorstel heeft gehad van te weten 4000 ISH. Bij het weigeren van dit voorstel zou de verdachte voor moeten komen bij de rechter al waar twee maal koersmanipulatie ten laste zal worden gelegt en de maximale boete geeist zal worden. De maximale boete voor dit vergrijp bedraagt 5000 ISH per overtreding. Dit zou dus neerkomen op een totaal boete van 10 000 ISH als de verdachte schuldig bevonden wordt.

Leave a Reply