Politieke leegloop

Auteur: Redactie

In aanloop van de parlementsverkiezingen, die enige tijd zijn uitgesteld tot vrijdagmiddag om een niet genoemde reden, lijkt slechts het schamele aantal van vier partijen deel te nemen aan die verkiezingen. De VR weerhield LNP ervan om terug te keren op het politieke podium, terwijl de Democratisch Partij op de valreep werd goedgekeurd. Samen met de bestaande partijen SPAM, PvdA en Lijst Solidariteit zullen zij vrijdag en zaterdag strijden om de zetels, die schijnbaar niet aantrekkelijk meer zijn.

Of is dit slechts schijn? Op de politieke lijsten van de kiescommissie staan immers nog 10 partijen, en hoewel dit aantal ooit hoger lag, lijkt de bereidheid tot het starten van een politieke partij nog altijd groot. Even makkelijk wordt het bijltje er echter bij neergegooid. Zo stopte het grote succes van de vorige verkiezingen, AXXI, er plots mee. Het was wel weer leuk geweest, verklaarde Minister Webb_cam.

Valt er wellicht te weinig te beleven in de politiek? Deze vraag kan bevestigend worden beantwoord als de huidige periode vergeleken wordt met vorige jaren, waarin Presidenten vaker werden ontslagen dan dat ze bleven zitten en het aantal moties het aantal wetsvoorstellen oversteeg. Ook de betrokkenheid van de gewone burger lijkt volledig te zijn verdwenen, ondanks verwoede pogingen om de zaken in het Parlement beter te communiceren met hen.

Consequentie van dit alles is dat de macht steeds meer in handen komt van een selecte groep politici, hetgeen in principe niet een nadelige ontwikkeling hoeft te zijn, zolang de Alvarezzen van de samenleving hiertoe niet behoren.

Leave a Reply