Mogelijke verhoging van boetes in Cyberië

Auteur: The Waiter

In en buiten het parlement wordt al enkele dagen hevig gediscussieerd over de criminaliteit in het land en vooral in Roebelarendsveen. Volgens sommige stijgt de criminaliteit met name in die stad de pan uit. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar wat is nog een punt van discussie.

Handelsbond pleit voor een erg hoge verhoging van de boetes voor overvallen en aanslagen en wil op die manier de criminaliteit de kop in drukken. Binnen het parlement en daar buiten krijgen die plannen echter grote weerstand. Het verhogen van de boetes zou niet de manier zijn om de criminaliteit te doen verdwijnen en zou zelfs negatieve invloed hebben op de economie, aldus Inactieven Belangen.

Volgens The Waiter is het niet te verwachten dat veel mensen zich iets aantrekken van hogere boetes omdat de meeste criminaliteit tot doel heeft geld te verdienen maar enkel het slachtoffer geld te laten verliezen. Dat de dader zelf ook geld verliest is in veel gevallen een bijzaak. Om die criminaliteit te verminderen zijn geen geldboetes maar gevangenisstraffen nodig. Een criminal status is een betere straf omdat je daarmee buitengesloten wordt van veel activiteiten in het land. Om maar niet te spreken over het schandpaal effect.

Buiten het parlement is de weerstand tegen hogere boetes groter dan in het parlement. Waarschijnlijk is dat te wijten aan de voorbeeldfunctie die parlementariërs hebben. Dat is een drempel die overbrugd moet worden voor er gezegd kan worden, het valt wel mee met die criminaliteit, het hoort gewoon bij het land. Op straat is de weerstand echter een stuk directer. Men vreest dat officers werkloos raken, de markt naar huizen en kogelwerende vesten zal inzakken en de arme in de samenleving geen kans meer hebben er bovenop te komen door even de wet te overtreden.

Gezien de weerstand die er momenteel is tegen het verhogen van de boetes is het dus nog maar de vraag of en wanneer de boetes worden verhoogd. Tot die tijd zullen de mensen in Roebelarendsveen maar wat beter moeten oppassen.

Leave a Reply