Het staatsbudget, een goeie verandering?

Auteur: Joep_Eerlijk

Deze handelsperiode is er gewerkt met iets totaal nieuws, het staatsbudget. Is dit een goede verandering in vergelijking met voorgaande handelsperiodes zonder het staatsbudget?

Toen de Federals deze handelsperiode het staatsbudget aan het parlement van Cyberië overhandigde, gaven ze ook gelijk een heleboel verantwoordelijkheid mee. Of er met deze verantwoordelijkheid goed is om gesprongen zijn ongetwijfeld de meningen verdeeld. Er is echter nog iets wat, door het staatsbudget, zich in hoog tempo ontwikkelt heeft, namelijk de politiek. Meer dan ooit moest er gewerkt worden met politieke correctheid en ontstond er de internationale politiek. Dat men nog erg moest wennen aan deze nieuwe wending in de politiek is duidelijk geworden door bijvoorbeeld de beruchte uitspraken van Mariadoc, en de commotie die daarom heen ontstond. De politiek heeft deze periode de gelegenheid gekregen om te wennen. Ze hebben dan ook weldegelijk fouten gemaakt, maar van fouten kan je leren en dat geld ook voor het parlement. Er word dan ook verwacht dat er de volgende ronde wordt gewerkt om zulke fouten niet weer te maken. Over het algemeen is men positief over de invoering van het staatsbudget in Cyberie, er zijn echt ook geluiden te horen die zich niet positief uitspreken over deze verandering. Het waren vooral de burgemeesters die klaagden over te weinig geld (vooral in het begin), en de Digitalianen die klaagden dat het Cyberische parlement de verantwoordelijkheid niet aan kan.
Enkele mensen werden gevraagd naar wat zij vonden van de invoering van het staatsbudget.

De, zwaargewond, naar Nederland overgebrachte ex-president van Cyberië, Webb_cam:

Voor een eerste vond ik dat het heel goed ging. Dat de burgemeesters gingen mopperen hadden we verwacht, maar ik vind niet dat er grote fouten zijn gemaakt.

De Consul van Virtua, Riemer_1990:

Het is een goede verandering, het geeft het nationaal bestuur meer verantwoordelijkheid komt er zo meer interesse in de politiek. Maar ik denk dat deze periode het budget niet goed beheerd is. Als ze dingen doen zoals tientallen officers aanstellen en havens opkopen, dan weten ze niet goed wat ze met zoveel geld moeten doen.

Handelaar uit Eurodam, Big daddy:

Ze zeggen dat het goed is voor de politiek, ik merk dat eigenlijk niet, het is in ieder geval niet echt goed voor de handel. Ik ben niet echt voor maar ook niet tegen.

Het staatsbudget heeft veel voordelen, de politiek herleeft weer. En vooral dat laatste is belangrijk omdat het toch een belangrijk onderdeel is van onze samenleving. De uitdaging van en de interesse in de politiek neemt toe. Ook Virtua is bezig met een vooruitgang op politiek vlak ondanks dat zij nog geen staatsbudget hebben. Of een staatsbudget geschikt is voor Virtua of Digitalie is maar de vraag. In Digitalie is het vaak onzeker of de koning ook lang koning blijft. En Virtua moet nog hard groeien en daarom is het nog niet zeker of het voor Virtua een staatsbudget nu al geschikt is. Eén ding is zeker, in Cyberië heeft het een positief effect gehad.

Leave a Reply