Wat met Ibisha?

Author: commiekiller3
Translator: Tuvok

Een aantal opeenvolgende gebeurtenissen die leiden tot de onafhankelijkheid van Ibisha.

In het jaar 2055 landde er een Virtuaanse pionier, genaamd Franklin Ibisha, op het voorheen ongebruikte eiland voor de kust van Centropolis. Franklin eiste het land op en noemde het Ibisha ter ere van zichzelf, omdat hij de moed had genomen om naar dit eiland te vertrekken. Franklin bood dit eiland vanwege zijn vaderliefde aan, aan de Board of Consuls.

Maar, er was onrust in de BoC. Als eerste het probleem dat Total Warrior uit de BoC was gezet vanwege zijn (in)activiteit en liet daardoor alleen Andoversr2, Drosshk en The Mister, Chairman van de BoC, over. Nadat Total Warrior was ontslagen en zijn functie dus vacant was begonnen de Virtuanen onrustig te worden over de toekomst, maar er werd nooit publiekelijk over gesproken. In de volgende uren ging Andoversr2 failliet. In het begin waren de Virtuanen door een aantal handelaren wijsgemaakt dat deze aanval was geautoriseerd door Lion_Queen, de criticus die het had gemunt op Andoversr2, maar al gauw werd het duidelijk dat Anderoversr2 failliet was gegaan door risicovolle beleggingen met zijn bank. Op dit moment begon er een volledige chaos in de straten van Virtua te ontstaan. Met slechts 2 consuls waren er niet genoeg mensen om aan hun taken te kunnen voldoen. De Federals reageerden met een snelheid die iedereen zou doen verbazen. De Federals besloten uiteindelijk in afwachting op nieuwe verkiezing de volgende twee kandidaten voor de BoC in 2054 aan te stellen. Gladicus en Snowvader werden daardoor aangesteld.

Met vier leden in de BoC zag de toekomst er al rooskleuriger uit. Dit was alleen van korte duur, want een uur later begonnen Lion_Quuen, Tuned, Ravox en Riemer_1990 al kritiek te leveren op de BoC. Sommigen zeiden zelfs dat de Chairman moest aftreden. The mister ging toch door met zijn werk, maar de volgende dag kon hij niet eens uit zijn raam kijken zonder de protesten in Centropolis te zien. Het gevolg was dat the mister ontslag nam en vroeg of zijn taken konden worden overgeheveld naar Snowvader, the consul van Justitie en Veiligheid. De rest van de BoC weigerden in tegenstelling tot the mister op te stappen. In die tijd voerden ze een half dozijn aan wetten door waarin onder andere salarisverhoging voor de werknemers van de regering stond, 500 I-Shells extra voor alle consuls en zelfs een landverraad wet werd doorgevoerd. Naast de snelle doorvoering van deze wetten waren ze niet in staat om een uitgebreid plan te verzinnen voor Ibisha Island, dit terwijl de Virtuanen dit juist als hun prioriteit zagen.

Daarna ging het geweld nog verder waarbij drosshk en Snowvader allebei zes keer werden beschoten. Nog steeds weigerden ze op te stappen. Ongeveer rond dezelfde tijd ontvluchtte gladicus, in overleg met de CoV, Virtua en ging naar Canada. Met de absentie van gladicus en op verzoek van CoV voorzitter Bonanza besloot Snowvader nieuwe verkiezingen voor de hele BoC uit te schrijven, waarvoor alle Virtuanen zich konden inschrijven behalve cheaters. Lion_Queen was geband uit BoC Public en ging daarom de CoV club dag en nacht lastigvallen zodat zij ook haar stem uit zou kunnen brengen in de komende verkiezingen. Deze verkiezingen waren daarnaast nog extra bijzonder, omdat er natuurlijk oude bekenden waren te vinden, maar ook veel nieuwe gezichten.

Na de verkiezingen bestond de BoC uit Fajas, Tuned, Ravox en Commiekiller3. Fajas zou de persoon worden die met Franklin Ibisha zou gaan onderhandelen. De spanningen zakten, maar de BoC zag nooit meer wat terug van de wetgeving die was doorgevoerd door de oude BoC, behalve de landverraders wet, deze werd ook meteen weer ingetrokken. Franklin besloot dat de BoC niet in staat was om aan zijn eisen te voldoen, omdat ze steeds met halve voorstellen kwamen aanzetten. Het grootste punt waar beide partijen tegenaan botste was de bestuursvorm, de BoC wilde namelijk een Koloniale Raad (Colonial Council), maar Franklin wilde absoluut geen bureaucratie en prikte dus door hun ballon van hebzucht heen. In 2055 riep Franklin zijn land uit tot een onafhankelijke staat die autonoom bij de Federatie behoorde.

Een jaar later voelen de meeste Virtuanen zich verraden door een man wedielk ook ooit een Virtuaan was. Virtua investeerde grote hoeveelheden grondstoffen voor prijzen ver beneden de kostprijs. Bijvoorbeeld, een handelaar uit Cashington verkocht 2000L olie aan de Federale grondstofhandelaren voor een gemiddelde prijs van 0.23 I-Shells per liter. Kijkend naar Ibisha vandaag de dag blijkt het dat hij zo goed als de enige was die deze grondstof verkocht aan de grondstofhandelaren, want tegenwoordig is in Ibisha olie zijn gewicht in goud waard. Nu willen alle mensen, van handelaren tot regeringsfunctionarissen aan toe, dat Franklin de onderhandelingen weer opent met White_Queen of geld te geven voor de economische offers die Virtua heeft gemaakt.

Kijkend in de geschiedenisboeken, is Virtua een stabiel land met een goed gebalanceerd aantal grondstoffen met een aantal ervaren handelaren. Recent, toen het bijna nieuwe stukje Virtua ontstond, werd Virtua bijna uit elkaar getrokken door verschillende partijen. Wat zal er van Ibisha terecht komen? Wat zal er van de BoC terecht komen? Zullen er radicale veranderingen plaatsvinden in de Nationale Regering? Alleen de makers zullen het weten. Ondertussen gaat het leven op Virtua verder voor diegenen die besloten hebben niet met de eerste boot naar Ibisha te vertrekken, maar voor zolang het duurt, is de status quo weer hersteld.