Handel loopt!

Auteur: Mr Geld

Voor eerst in vele handelsperiodes loopt de handel voorspoedig, met nauwelijks problemen!

In tegenstelling tot voorgaande periodes zijn de Cyberische mayors actief. Zoals u weet zijn de afgelopen handelsperiodes veel perikelen geweest qua inactiviteit. Een aanzienlijk aantal Parlementsleden werd vorige periode ontslagen vanwege deze wet en de mayor van met name Zwollar was niet bepaald actief. Deze periode, nummer 96 alweer, daarentegen… Parlement loopt lekker. Er is nog maar één Parlementslid ontslagen wegens inactiviteit, wat relatief weinig is en één motie van wantrouwen ingediend tegen minister van Onderwijs Ralgon door Vincent-Turner. Volgens enkele experts komt deze er niet door, aangezien er nauwelijks een geldige aanklacht is. Ook met de handel gaat het prima. Voornamelijk Roebelarendsveen gaat goed. Waarschijnlijk dankzij ervaren mayor bonanza.

Tresias Aegirsson bouwde zelfs (fotofinish) de tweede haven van de Federatie. Een hele vernieuwing voor het Cyberië dat zich zo met de veiligheid bezighoudt. De minister van Justitie Car-Dealertje is daarom volgens betrouwbare bronnen bezig met de rest van het Kabinet een oplossing voor de dreigende criminaliteit te bedenken.

De politiek loopt dus ook goed. Zoals al vaker is gebeurd, is er een coalitie gevormd tussen Liberaal Democraten en Lijst Joep Eerlijk. Daaruit is een ervaren Kabinet gevormd.

De handel loopt geweldig, de politiek idem en zelfs het inactiviteitsprobleen lijkt opgelost. Genoeg reden voor Cyberië om zich te verheugen en te werken aan een nog mooiere toekomst. Experts denken ook dat deze welvaart geschikt is om het ‘Fort Knox’-idee (beter bekend als Locus Pecuniae) in praktijk te brengen.