Behalve de Overheid?

Auteur: Redactie

De zeventiende handelsperiode van vier aaneengesloten weken in Cyberië en Digitalië verliep ongeveer zoals de zestien voorgaande. Dit met het subtiele verschil dat het inwoneraantal als nooit tevoren groeide en dat er tegelijkertijd opvallend veel kleurrijke figuren verdwenen, al dan niet gedwongen. Dit brengt automatisch een belangrijke vraag naar voren: wanneer verdwijnt de Overheid?

Het is een vraag die bij de drukbezette medewerkers van de Overheid ook gespeeld moet hebben, want bij de start van een nieuwe economische periode startte de Overheid in de bekende MC Premium Members-club direct de discussie over het takenpakket van het hoogste machtsorgaan in Cyberië én Digitalië. Volgens de medewerkers is dit nu nog te breed, maar na een korte brainstormsessie bleken de voorgestelde plannen voor uitbesteding niet allemaal even perfect.

Het gewone volk hield zich ondertussen bezig met andere zaken, zoals het voornemen van Minister van Veiligheid, MoleM, om het jarenoude gedoogbeleid in El Peso af te schaffen. De heftige discussie die hierop volgde leidde tot verschillende slachtoffers, zowel letterlijk als figuurlijk. Uiteindelijk was het de actieve Parlementariër MoleM die aan het kortste eind trok en zijn Ministersfunctie moest neerleggen. Bij de aangeslagen Pesoanen leeft inmiddels het plan om zich aan te sluiten bij Digitalië als nooit tevoren.

Andere politici met revolutionaire plannen werden beter behandeld. Het plan van Carmine Alvarez om de rechtspraak terug te brengen in handen van het volk (zie `Rechtspraak in handen van burgers`) werd uiteindelijk door datzelfde volk goedgekeurd, nadat de Overheid zich genoodzaakt zag een referendum uit te schrijven. Remco Bogaard, de initiatiefnemer van een nieuw onderwijsstelsel, schopt het wellicht nu tot President. In diezelfde week nam Cyberië definitief afscheid van enfant terrible Bytertje, die volgens de Overheid en de VR louter nog slechte plannen had met zijn geliefde land.

Ook aan het einde van de tweede week, die in het teken stond van de nieuwe budgetronde, werd er afgerekend met invloedrijke figuren. Voor de zoveelste keer in de Cyberische geschiedenis moest een Cyberische President het veld ruimen. Dit keer was het Ramy the king !, die immens populaire politicus, die door een motie werd afgeserveerd. Na een traditionele machtsstrijd werd de relatief onervaren arjanisme als vervanger aangesteld, die wonderwel zijn ambtstermijn overleefde. Ook voor Captain of Industry en YenVillse burgervader Leonardo_Alvarez was geen plaats meer op het politieke pluche. Hier greep echter de Overheid weer in, nadat de Alvarez-telg voor de tweede maal het stadsbudget misbruikte in het voordeel van zijn achterban. Al scheldend werd de corrupte Leonardo kort later op het schip naar Nederland gezet, gevolgd door zijn broeders Marco en Mario.

Ook in de derde week zag de Overheid zich weer genoodzaakt in te grijpen, ondanks de voornemens de markt aan zet te laten. Het nijpende tekort aan kavels leidde tot een algemene verordening op landsniveau tegen het bezit van complete straten door zogenaamde kavelboeren. De bescherming van anjaatje, door het failliet verklaren van haar belager Tammo80, leidde tot het (definitieve?) vertrek van laatstgenoemde, een zeer bekende Cyberiër onder zijn alias De Socialist.

En vandaag, tijdens de ontknoping van wederom een heftige handelsperiode, kwamen er wederom belangrijke onderwerpen op het bordje van de OH, zoals de Overheid tegenwoordig uit gemak wordt genoemd door de VR. Zeven of zes zetels voor PvdA, MV-fraude wel of niet toestaan, optreden tegen notoire herrieschoppers buiten het territoriale gebied? Het zijn niet de meest eenvoudige zaken en de vraag is of er ooit een persoon of organisatie is die objectief en effectief erover kan beslissen. De Overheid zelf laat er geen misverstand over bestaan: wie het weet mag het zeggen. Liefst iemand zonder politieke voorkeuren, geen handelsaspiraties, met een behoorlijke vocabulaire, voldoende ervaring en een lege agenda. Wie meldt zich?

Leave a Reply