Een terugblik op vier weken Digitalië

Auteur: kleinez

De start van de 17e handelsperiode viel samen met de Volkstribuunverkiezingen. De samenstelling van dit orgaan zou niet veel later voor veel onrust zorgen. Met schrik zagen een hoop Digitalianen toe hoe de, ooit zo gevreesde, Capo di Mafia Francesco Luciano zijn stempel zette op de Volkstribuun. Ieder lid dat hem niet aanstond werd zonder pardon vaak meerdere malen neergeschoten. Ondertussen kon de Senaat rustig zijn gang gaan. Met de komst van de kruithandel- en bodyguardlicenties ontstond er een nieuwe bron van inkomsten voor enkele snelle Digitalianen die al een bedrijfje gestart hadden.

Na enige dagen werd het eerste wetsvoorstel ingediend door Senator van Binnenlandse Zaken kleinez. Moties zouden voortaan door de Senaat ingediend worden. Ook de plicht om rechters aan te nemen werd verschoven naar de Senaat. Het wetsvoorstel werd door de Senaat goedgekeurd. De meeste leden van de Volkstribuun hadden het veel te druk met het redden van hun eigen hachje dan dat ze zich druk maakten om het wetsvoorstel. Vinny, een van de leden die wel zijn mond opentrok, wees de Senaat op enkele mazen. Hiervan gebruikmakend diende kleinez zijn 2e en 3e wetsvoorstel in. De definitie van Digitaliaan werd hiermee veranderd, en er kwam een toevoeging aan Artikel 1, lid 5. Ook deze voorstellen kwamen door de Senaat.

Het onderwijs kwam ook ter sprake. Digitalië kent geen onderwijswet en enkele Senatoren vonden dat daar verandering in moest komen. Vooral Senator van Buitenlandse Zaken Antonio Savatoro zette zich voor deze zaak in. De voorgestelde wet kwam niet door de Senaat, maar hij is sindsdien bezig met het herschrijven en perfectioneren van een onderwijswet zodat ooit de eerste Digitaliaanse School zijn deuren kan openen.

Intussen werden de eerste rechtszaken van de handelsperiode uitgevochten in de Digitaliaanse Rechtbank onder controle van Senator van Recht Klein Konijn, die daarnaast ook nog in de Volkstribuun zat en zelf rechter was. Niet iedereen was even blij met de Digitaliaanse Rechtspraak en sommigen gingen ten onder aan de door de Rechters opgelegde boetes.

De criminelen lieten zich deze handelsperiode weer volop zien en er ging dan ook geen dag voorbij zonder dat er wel ergens iemand beroofd was of zijn geplunderde winkel aan het herstellen was. WallieWallie werd de eerste officer met een criminalstatus. In de Volkstribuun werd zo ongeveer om de dag een nieuwe ruit ingezet omdat deze dagelijks kapotgeschoten werd na onenigheid tussen Francesco en zijn tegenstanders. Uiteindelijk kreeg hij samen met Klein Konijn en enkele anderen de overhand in de Volkstribuun. Dit werd dan ook volledig uitgebuit.

Er volgden vier moties van wantrouwen tegen Willem-Alexander, Hiroshi Yamauchi, koen-jan en tot slot een tegen Kanselier lime_lemon. Alleen de motie tegen koen-jan werd verworpen. lime_lemon, die tot aftreden gedwongen werd, hield de eer aan zichzelf en nam ontslag. De Senaat zat zonder Kanselier en na een stemming binnen de Senaat werd kleinez aangewezen als de nieuwe Kanselier. Klein Konijn nam zijn taken als Senator van Binnenlandse Zaken over.

De verkiezingen voor de 18e handelsperiode kwamen in zicht. Overal hing het vol met promotieposters en de straten lagen bezaait met flyers. Uiteindelijk was de uitslag niet erg verassend. Vijfmalig burgemeester van Monapoli tha_gecko, die door de nieuwe burgemeesterwetgeving geen deel meer kon nemen aan de burgemeestersverkiezingen, werd met ruime voorsprong verkozen tot Kanselier. Zijn functie zal worden overgenomen door kleinez die de concurrentie eveneens ver achter zich liet. In Tripolire werd Leonardo Savatoro herkozen, ook hij met een grote meerderheid. De Senaat zal verder opgevuld worden met enkele nieuwe gezichten en oude bekendere Senatoren. Zo zal onder andere koen-jan, de Geestelijke van Digitalië, zijn plaats behouden. Ook Antonio Savatoro en DomDeluise, die nog het dichtst in de buurt kwamen van tha_gecko, krijgen opnieuw de kans.

Het einde van de handelsperiode werd gekenmerkt door het vertrek van Francesco Luciano die zijn Digitaliaanse paspoort verbrandde en het land verliet. Ook Klein Konijn vertrok, deze dankzij een verkiezingsnederlaag. De moeder van Digitalië, zoals ze zich noemde, betreurde dat ze de steun van het volk niet meer genoot. Het wordt stil in Digitalië.

Leave a Reply