Slotbeschouwing Senaat

Auteur: Antonio Savatoro

Nu de verkiezingen achter de rug zijn en het einde van de handelsperiode in zicht is, is het tijd om even stil te staan bij de vorderingen van de senaat en een overzicht van de huidige verkiezingen.

Deze handelsperiode was eigenlijk de eerste waarin de Digitaliaanse senaat en rechtbank behoorlijk werkten. Er werden 3 wetsvoorstellen goedgekeurd, 1 afgekeurd, 10 Rechtzaken gehouden en 3 moties aangenomen. Een teken dat Digitalië echt begint te werken en op zichzelf begint te functioneren. Enkel voor het onderwijs zullen Digitalianen nog naar hun Zuiderburen moeten trekken

De verkiezingen dan: er was een recordopkomst aan Digitalianen. De mayors waren weinig verrassend: Leonardo Savatoro werd mayor van Tripolire en kleinez van Monapoli. De senaatsverkiezingen daarentegen waren uitzonderlijk onvoorspelbaar. Er waren in het totaal 30 kandidaten. Van deze 30 haalden Tha_gecko (25 stemmen) en Antonio Savatoro (11) een mooie score. De andere kandidaten hadden geen van allen meer dan 7 stemmen. Eén ding dat enorm opviel is dat de de persoon die de functies rechter, Senator van Binnenlandse en Recht en voorzitter van de Volkstribuun: Klein Konijn maar 1 stem behaalde.

Leave a Reply