Lang leve de dictatuur!

Auteur: kleinez

Een oude man sjokt traag in de richting van de stembus, met zijn hoed ver over z�n ogen loopt hij het stemlokaal binnen en krijgt een stembiljet in zijn handen gedrukt. Op wie zal hij dit keer stemmen? Hij bekijkt de kandidatenlijst en ziet direct dat er iets niet klopt; er staan geen kandidaten op voor de Senaatsverkiezingen! Snel loopt hij terug naar de ontvangstbalie en vraagt om een nieuw stembiljet. De vrouw achter de balie informeert wat er mis is met het formulier dat de man nu heeft. De kandidaten voor de Senaatsverkiezingen ontbreken. De vrouw begint te lachen en legt het uit.

Sinds deze handelsperiode wordt de Kanselier niet meer verkozen door middel van directe verkiezingen, maar kunnen alle groeperingsleiders deze positie opeisen, mits ze tien of meer leden in hun groepering hebben. Natuurlijk kan maar één persoon deze functie bekleden, dus zal een gewapend conflict uitwijzen welke groepering het sterkst is. Dat hangt natuurlijk af van de hoeveelheid wapens en kruit, maar ook van de criminele vaardigheden (zogenaamde skills) van de groeperingsleden. Uiteindelijk zal de leider van de sterkste groepering zichzelf uitroepen tot Kanselier en zal hij alle wapens van de overwonnen groeperingen laten vernietigen. Vervolgens kan de gloednieuwe Kanselier vanuit zijn (of natuurlijk haar) eigen groepering een aantal Senatoren aanwijzen die taken uitvoeren en samen met de Kanselier regeren.

Intussen zullen de verslagen groeperingen proberen om zich opnieuw te bewapenen, om vervolgens een revolutie te starten en de huidige regering te doen aftreden. Wanneer dit gebeurt zullen de wapens van de zittende groepering vernietigd worden en neemt de nieuwe groepering de macht over. Om toch stabiele handelsperiodes voort te brengen zullen de burgemeesters nog altijd direct gekozen worden door het volk en heeft de Kanselier amper tot geen invloed op hen.

De Eiland Raad, de groepering die het volgende ronde voor het zeggen krijgt in Digitalie omdat er verder nog geen concurrerende groeperingen waren, bestaat uit een aantal personen die ervaren zijn in de Digitaliaanse politiek. Het streven van de leider van de groepering, kleinez, is om eerst een stabiele Senaat neer te zetten en vervolgens iedereen die het land op een andere manier zou willen regeren aanmoedigen om een eigen groepering op te zetten en de strijd aan te gaan. Moge de beste overwinnen!

De nieuwe Kanselier heeft aangegeven dat hij de volgende personen zal benoemen als Senator; tha_gecko, beagollum, WallieWallie (als Senator van Staatsbetrekkingen) en Krole (als Senator van Financiën). Leonardo Savatoro, de Kanselier van deze handelsperiode is verkozen tot burgemeester van Monapoli en Suehtomit zal in Tripolire de ambtsketting omhangen.

Leave a Reply