Politieke oorlog in de Federatie

Auteur: joep_eerlijk

Het idee was als volgt, Cyberië zou op staatsbezoek gaan naar Virtua zodat de relaties tussen de beide landen verbetert zou worden. Het tegenovergestelde gebeurde.

In het parlement werd er druk overleg gepleegd of er wel of niet richting Virtua vertrokken moest worden. In het heetst van de discussie doet Mariadoc de volgende uitspraken:

“Cyberie kan de politiek in Virtua steunen en helpen ‘Volwassen’ te worden.” en
“ze zijn immers Cyberie versie 2”

Deze uitspraken schoten bij de Virtuaanse Consuls in het verkeerde keelgat en reageerden verontwaardigd. Ze zegden het geplande staatsbezoek af. Het economisch en politiek groeiende Virtua liet hiermee blijken dat het niet meer de underdog te willen zijn. Eerder was de BoC (Board of Consuls) altijd bezig met nieuwe wetjes aan het maken voor hun eigen land. Het was een gesloten gemeenschap, tot aan deze handelsperiode.

De reactie van de Cyberische kant kwam van Tabakko die zei dat de Virtuianen in hun bol geslagen waren. Dit zorgde voor nog meer verontwaardiging en heftige discussies in de ambassade van Virtua en in die van Cyberie. Toen dit alles een beetje tot bedaren kwam werd er geprobeerd meer rust in de tent te brengen door dit te bespreken met een afgevaardigde van de Virtuaanse BoC, de Digitaliaanse koning en de Cyberische president. Deze gesprekken (gevoerd in een privé club) werden echter ruw verstoord doordat de Cyberische president, Webb_Cam, liet weten niet meer verder te willen praten omdat Virtua een Digitaliaanse aanslag op een belangrijk Cyberisch inwoner zou gesteund hebben. De Virtuaanse afgevaardigde reageerde hier weer op door te laten weten dat ze niet gediend waren van zulke beschuldigingen en ook zij trokken zich terug uit de onderhandelingen.

De Digitaliaanse inmenging bracht niet veel goeds met zich mee, waar het eerst bleef bij een politieke oorlog met veel woorden, kwamen de Digitalianen met kogels. De inmiddels in Cyberië beruchte Richard schoot de CoV-voorzitter dood. Ook de president van Cyberië, Webb_Cam moest het ontgelden, ook hij overleeft deze handelsperiode niet. De koning van Digitalië heeft inmiddels de macht opgeëist in de Cyberische ambassade. Tot nu toe is er erg sarcastisch gereageerd op deze eis.

Het lijkt er op dat Digitalië de ‘politieke oorlog’ tussen Cyberie en Virtua verandert heeft in een oorlog waar kogels gebruikt worden. Virtua trekt zich nu meer op de achtergrond, de Virtuaanse Consul Riemer_1990 heeft de TMC laten weten dat Virtua zich niet meer met Cyberie zal bemoeien totdat er een vertegenwoordiger komt die met Virtua wilt praten. In de ambassade van Cyberië blijkt het echter toch anders. Dezelfde Riemer_1990 reageert als volgt op een oproep van een burger uit Cyberië om oorlog met Digitalië: De BoC vind een oorlog onethisch, als Cyberië de oorlog verklaart aan Digitalië. Zal Virtua overwegen sancties op te leggen op Cyberië.

Het lijkt een eindeloze strijd te worden waar alle 3 de landen bij betrokken zijn. Zulke conflicten zijn verschillend afgelopen. Er word dus ook nu nieuwsgierig uit gekeken wat de uitkomst dit keer zal zijn.

Leave a Reply