Progressief Socialisme

Auteur: Socialistisch Front

Handelsperiodes lang buiten politici hun positie uit. Denk alleen al aan deze handelsperiode waarin ex-President zofona zichzelf wilde verrijken met duizenden I-Shells. Onder andere door het alerte optreden van de Socialistisch Front politici vond dit plan geen doorgang en bleef een kleine ramp uit. Helaas echter dat er voor de rest weinig actie was in het Parlement, ondanks dat de SF politici veel goede ideëen hebben geuit. Nee, veel andere partijen lieten hun afgevaardigden niks doen waardoor het Parlement zoals vanouds weer uiterst doods is.

Veel mensen lijken wel bang te zijn voor socialisme, maar zoals in het verleden is aangetoond is hier geen reden toe. Cyberisch socialisme heeft mensen al veel goeds gebracht in het verleden, en Socialistisch Front wil deze traditie voortzetten. Waar velen buigen voor de Digitaliaanse terreur, willen wij de burgers steunen en beschermen tegen dit buitenlandse kwaad. Zo hoort El Peso in Cyberische handen, zoals het altijd is geweest. Mocht er dus voldoende draagvlak zijn binnen de Cyberische samenleving, dan zal Socialistisch Front zich hiervoor blijven inzetten.

Daarnaast pleit Socialistisch Front voor de terugkeer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Periodes geleden werd deze post weggehaald, maar dit is gewoonweg een fout geweest. Een dergelijk ministerie kan zorg dragen voor de veiligheid welke maar al te vaak in het geding komt door bepaalde lieden in de Federatie, en tevens kan het zorg dragen voor een zorgstaat welke een humaan bestaan kan en zal garanderen voor de minder bedeelden.

Wil je dus een progressief beleid welke meer geeft om mensen dan om vreemde regels, stem dan Socialistisch Front!

Leave a Reply